Antibiotika – vän eller fiende vid öronvärk?

Infektion Öron

Plötsligt en morgon när du vaknar är den där. Öronvärken. Du börjar Googla huskurer och rotar runt i medicinlådan för att hitta något som stillar smärtan. Så slår det dig. Du behöver antibiotika! Det botar allt! Eller? 

 

Vid akut uppkomna sjukdomar har nog de flesta av oss resonerat som ovan. Att inte ha tid att vara sjuk och i en iver att bli friska sätter vi vår tilltro till att läkemedel  snabbt ska få oss krya. Tyvärr är mediciner inte alltid lösningen på problemet. Även om det kan kännas bra mentalt att ta ett preparat som vi tror kan påskynda tillfrisknandet. Då gör man i alla fall något proaktivt och ligger inte bara hemma och ”väntar ut det”.

Man med öronvärk

                                                  Antibiotika inget ”universalläkemedel”

Problemet med tankesättet att ta till läkemedel varje gång vi mår dåligt är att medicinerna kan vara helt verkningslösa och i orsaka resistens. “Men när behöver vi antibiotika då” kanske du undrar? Antibiotika fungerar genom att angripa och döda bakterier eller hämma deras tillväxt. När antibiotikan slår ut bakterier som orsakar en sjukdom, försvinner också symtomen och vi mår bättre. Men det många inte vet är att antibiotika bara är effektivt när du har en bakteriell infektion. Om dina besvär beror på virus kommer antibiotika inte att hjälpa och viruset försvinna. Dessutom kan du få trista biverkningar i form av illamående och lös mage. Det beror på att antibiotika inte bara dödar “onda” bakterier i kroppen utan också “goda” bakterier som hjälper till med vår matsmältning. Så om du tar antibiotika utan att fastställa om dina besvär beror på en bakteriell infektion eller en virusinfektion finns risken att du står där med biverkningar, utan att viruset som var grundproblemet till att du blev sjuk från början, försvinner.

Så innan du kontaktar en digital läkare för att få antibiotika för exempelvis din öronvärk, boka in ett besök där en läkare eller sköterska gör en fysisk undersökning av din hörselgång och trumhinna. För att få vägledning i bedömningen om det rör sig om en bakterie- eller virusinfektion tas ofta ett kapillärt blodprov, en så kallad snabbsänka och med hjälp av det, samt okulär besiktning av örat kan en läkare med säkerhet bedöma om din infektion beror på virus eller bakterier och verkligen kan behandlas med antibiotika. 

 

Antibiotika i en burk

                                  Över 100 olika sorter av antibiotika

Fördelen med antibiotika är att den verkar snabbt genom att förstöra och förhindra spridningen av bakterier i kroppen som kan orsaka långvarig sjukdom. En typ av antibiotika är penicillin. Det är ett smalspektrumantibiotika och det vi i första hand tänker på när vi hör någon prata om antibiotika, men faktum är att det finns över 100 olika sorter av antibiotika. Läkemedlen har olika egenskaper och är utvecklade för att angripa och förstöra specifika bakterier. Kort kan man säga att antibiotika delas in i två olika klasser:

  • Smalspektrumantibiotika som bara angriper en eller ett fåtal bakterier 
  • Bredspektrumantibiotika som angriper flera olika bakteriearter. 

En bakteriell öroninflammation kommer till exempel att behandlas med ett annat antibiotikum än en bakteriell urinvägsinfektion eftersom sjukdomarna orsakas av olika bakterier. Vilken sorts antibiotika du behöver väljer läkaren som ordinerar din medicin, men vid öroninflammation och hörselgångsinflammation är Kåvepenin (penicilin V) vanligast. 

                                   Antibiotikaresistens ett växande problem

Att vara restriktiva med förskrivning av antibiotika är viktigt. För samhället i stort är antibiotikaresistens ett allvarligt och växande folkhälsoproblem i Sverige enligt uppgifter från Folkhälsomyndigheten. Överdriven antibiotikaanvändning driver utveckling av bakterier som har motståndskraft mot flera olika antibiotika, så kallade multiresistenta bakterier. Detta leder till ökad förekomst av allvarliga och mycket svårbehandlade infektioner.

På individnivå påverkar antibiotika vårt immunförsvar och gör kroppen mer infektionsbenägen. Biverkningar i form av illamående, uppkastning, diarré och allergiska reaktioner som hudutslag, svullnad och andnöd kan förekomma.

Att använda antibiotika sparsamt och på rätt sätt är därför viktigt för att minska resistensen. Likaså att fullfölja hela kuren även om du börjar må bättre efter några dagar. Om du slutar ta din medicin kan bakterier som överlevt bli resistenta och antibiotikan verkningslös nästa gång du tar den.

                         Vad gör ni på Ally för att motverka antibiotikaresistens?

För att motverka antibiotikaresistens i samhället gör vi på Ally allt vi kan för att du som patient ska få rätt diagnos och rätt behandling från början. Det lyckas vi med genom att alltid göra en fysisk undersökning av patienten hemma. Vid ont i öronen rekommenderar vi ett hembesök av sköterska och det bokar du själv via vår app. När sköterskan kommer hem till dig kontrollerar hon vitalparametrar som exempelvis blodprov, puls, andningsfrekvens och tar prover vid behov. Vid undersökningen använder sköterskan ett tekniskt instrument – som vi är först ut att använda i Sverige – som spelar in en video från din hörselgång och trumhinna. Videon och resultatet på proverna skickas i realtid till en av våra läkare som kontaktar dig för ett videosamtal.  Om till exempel CRP-provet visar att din infektion till stor sannolikhet beror på bakterier kan läkaren efter ställd diagnos, behandla och ordinera receptbelagd medicin. Vid virusinfektion ges andra behandlingsrekommendationer.