Tjänsten - Har läkaren eller sköterskan med sig medicin?