Hembesök av läkare - Vad har läkaren med sig vid ett hembesök?