Hembesök av läkare – Träffa en läkare som gör hembesök i lugn och ro

Med Ally kan du få hembesök av en läkare. Våra läkare kommer hem till dig på utsatt tid, och med sig har de allt de behöver för att göra en undersökning, ställa diagnos och skriva ut recept eller intyg om det skulle behövas.

✓ Undersökning, diagnos & behandling
✓ Recept & intyg vid behov
1295 kr

Hembesök av läkare

Vad kan Ally
hjälpa till med?

Med Ally kan du få hjälp med alla vanliga sjukdomar och besvär som behandlas på en vårdcentral eller lättakut. Här är ett urval av vad vi kan hjälpa dig med:

Infektioner Huvudvärk Astma Nästäppa Feber Öroninflammation Hosta Muskel- och ledvärk Allergi Ont i öronen Insektsbett Halsont Hudutslag Sår Ryggont Infektioner Huvudvärk Astma Nästäppa Feber Öroninflammation Hosta Muskel- och ledvärk Allergi Ont i öronen Insektsbett Halsont Hudutslag Sår Ryggont

Så går hembesöket till

Ett hembesök av en läkare från Ally fungerar likt ett läkarbesök på en vårdcentral, med skillnaden att du inte behöver gå utanför hemmet. Med Ally kommer en läkare hem till dig, gör en undersökning och sätter diagnos. Våra läkare skriver även sjukintyg och recept.

Om läkaren anser att du behöver vård från en specialist skickas all information till din ordinarie läkare på den vårdcentral som du är listad på, för en vidare utredning. Allys läkare skickar inte några remisser, men skickar vidare all information till din ordinarie läkare. 

Ally sköterska hemma hos patient

Fördelar med ett hembesök av läkare från Ally

 • Vård när det passar dig
  Allys läkare kommer hem till dig när det det passar dig. Våra läkare finns tillgängliga för hembesök mellan 08-22.
 • Stanna hemma när du är sjuk
  Att vara sjuk är jobbigt nog som det är, och man vill ogärna lämna hemmet. Med ett hembesök av en läkare kan du stanna hemma i lugn och ro.
 • Säker vård hemma
  Alla våra läkare och sköterskor är legitimerade.
 • Läkare nära dig
  Våra läkare och sköterskor finns tillgängliga för hembesök i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Läkare undersöker barn som sitter i knä på förälder
VI TAR DIN HÄLSA PÅ ALLVAR

Träffa någon som vill lyssna på din hosta.

Med Ally kan du enkelt boka hem en läkare istället för att du ska behöva ta dig till vårdcentralen. Läkaren kan lyssna på lungorna med sitt stetoskop, mäta blodets syresättning med sin pulsoximeter eller ta snabbsänka för att se om du har en infektion eller inflammation i kroppen, till exempel. I och med att våra läkare gör ett fysiskt hembesök, får du precis samma bedömning som av en läkare på en vårdcentral. Läkaren behöver alltså inte hänvisa dig vidare för att ställa en diagnos och sätta in behandling. Hembesöket av läkaren är snabbt, enkelt och säkert.

Läkare undersöker barn som sitter i knä på förälder
Vanliga frågor och svar om hembesök av läkare

Vad har läkaren
med sig?

Vad har läkaren med sig i läkarväskan? Vilka symtom passar ett hembesök av läkare för? Det och andra vanliga frågor kan du läsa mer om nedan!

 • Hur förbereder jag ett hembesök?

  Förbered en lugn och ren plats inför ditt hembesök. Vi älskar din familj, dina vänner, dina grannar och dina husdjur men strävar efter att ge dig den bästa möjliga vården och att säkerställa din integritet. En trygg miljö möjliggör detta. Dubbelkolla också att dina kontaktuppgifter stämmer så att läkaren eller sköterskan kan få tag i dig om det skulle behövas.

 • Hur går ett hembesök till?

  Efter att du har bokat ett besök, beskrivit dina symtom och valt en tid kommer en läkare eller sköterska att matchas med dig och göra ett hembesök inom det tidsintervall du valt. Om du bokat en tid mellan kl 16-18 kan alltså läkaren eller sköterskan dyka upp någon gång däremellan. Kom ihåg att ha koll på telefonen då läkaren eller sköterskan kan behöva ringa dig om något inte går som planerat, till exempel att portkoden inte fungerar.

  Hembesök av läkare
  När du bokat kommer en legitimerad läkare hem till dig på den tid du bestämt. Och med sig har han eller hon allt som behövs för ett vanligt läkarbesök. Du undersöks och kan få recept eller sjukintyg direkt i hemmet.

  Hembesök av sköterska
  Ett hembesök av en sköterska efterföljs alltid av ett digitalt besök av en läkare. Sköterskan som kommer hem till dig ställer frågor om ditt allmäntillstånd, kontrollerar vitalparametrar och tar de prover som behövs för att du ska få rätt diagnos och behandling. När detta är gjort ringer ni tillsammans upp en av våra legitimerade läkare som ställer diagnos med hjälp av resultatet från den fysiska undersökningen.

  Om du är osäker på vilken typ av tjänst som passar, ring oss så hjälper vi dig boka rätt!

 • Hur skiljer ni er mot en akutmottagning?

  Akutmottagningen på sjukhuset tar emot och behandlar de svårast sjuka och skadade. Vid akuta, allvarliga eller livshotande situationer, ring alltid 112.

 • Hur skiljer ni er mot en lättakut?

  Hos Ally kan du få samma hjälp som på en lättakut. Du kan dessutom få recept och sjukintyg vid behov, vilket du normalt sett inte kan få på en lättakut.

  Remiss skickas endast till ordinarie läkare på den vårdcentral där du är listad om våra läkare bedömer att ditt besvär bör utredas vidare.

 • Hur skiljer ni er mot vårdcentralen?

  Hos Ally kan du få hjälp med alla vanliga sjukdomar och besvär som behandlas på en vårdcentral och som inte kräver vidare utredning. Vi kan hjälpa dig med exempelvis öroninflammation, ihållande hosta, luftvägsinfektion, hudutslag och allergi. Vi kan ta kapillära prover för att bedöma blodsocker, blodvärde och snabbsänka (CRP) samt skriva recept, sjukintyg och remiss till din ordinarie läkare vid behov.

  Recept
  Vi kan skriva ut nya recept och förnya recept som du redan har. Vi skriver dock inte ut narkotikaklassade, beroendeframkallande och licenspreparerade läkemedel. Om du behöver denna typ av läkemedel bör du kontakta din ordinarie läkare på vårdcentralen.

  Remiss
  Vi skickar inte remiss till specialistvård. Om våra läkare bedömer att ditt kroppsliga eller psykiska besvär bör utredas skickas istället en remiss med all information till din ordinarie läkare på den vårdcentral där du är listad för vidare utredning och uppföljning. Om du vet med dig att ditt besvär är långvarigt eller kroniskt bör du vända dig till din ordinarie läkare i första hand. Om du är osäker kan våra läkare göra en första bedömning. Ring oss om du vill diskutera detta innan du bokar ett besök.

  Sjukintyg
  Våra läkare har möjlighet att sjukskriva dig från den åttonde sjukdagen till den fjortonde sjukdagen, och som mest i 7 dagar. Vi kan inte utfärda sjukintyg retroaktivt, utan endast från den dag som du kontaktar oss. Om du behöver sjukskrivas under en längre tid eller behöver förlänga din sjukskrivning lämpar sig din ordinarie läkare bättre.

var finns ni?

Här kan du boka hembesök av läkare

Just nu kan du boka ett hembesök av läkare i dessa områden:

Stora delar av Stockholms län · Malmö · Göteborg