Omtänksam vård utan stress och press

Legitimerade läkare från Ally hjälper dig snabbt, antingen hemma hos dig eller via videosamtal, du väljer själv.

Kvalificerade
och utbildade

Varje läkare är särskilt utbildad i telemedicin och i att göra hembesök. Våra läkare har stor erfarenhet av primärvård och innehar svensk läkarlegitimation och är kliniskt utbildade i att förstå din hälsohistoria, ställa diagnos och ordinera behandling.

Våra sköterskor är handplockade och mycket duktiga i att kontrollera vitalparametrar och ta prover så att du får rätt diagnos och behandling även på ditt digitala läkarbesök.

Sköterska på hembesök hos patient

Noga utvald
vårdpersonal

För oss är det viktigt att du som patient ska kunna känna dig trygg med att oavsett vem som kommer hem till dig är det en läkare eller sköterska som tar dina besvär på allvar. All vår personal går därför igenom en noggrann intervjuprocess med referenstagning, utdrag ur brottsregistret och kontroll av aktuell legitimation från Socialstyrelsen. 

Varje legitimerad läkare har ett eget medicinskt ansvar för den bedömning som görs men guidas också av övergripande rutiner och medicinska riktlinjer för att säkerställa att du som patient får en trygg och personlig omsorg.

Är du läkare och vill jobba med hembesök eller videobesök?